#CSAVietnam trình bày tham luận về Cloud Security tại Hội thảo Khoa học của Khoa CNTT – Trường ĐH Giao Thông Vận Tải

#CSAVietnam trình bày tham luận về Cloud Security tại Hội thảo Khoa học của Khoa CNTT – Trường ĐH Giao Thông Vận Tải

Ngày 05-03-2016 vừa qua, ông Philip Hùng Cao đã đại diện #CSAVietnam trình bày tham luận về Cloud Security tại Hội thảo Khoa học Lần II (năm 2015-2016) của Khoa CNTT, Trường Đại Học Giao Thông - Vận Tải tại TP.HCM. Nội dung tham luận với chủ đề: Cloud Security: The Journey Has Begun với các thông [...]