Robusta phối hợp cùng (ISC)² triển khai khóa đào tạo CCSP được uỷ quyền chính thức đầu tiên tại Việt Nam

Robusta phối hợp cùng (ISC)² triển khai khóa đào tạo CCSP được uỷ quyền chính thức đầu tiên tại Việt Nam

Điện toán đám mây (Cloud Computing) đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp máy tính, thay đổi cơ bản cách thức sử dụng các nguồn tài nguyên, cơ cấu vận hành cũng như việc lưu trữ, phân phối và xử lý thông tin. Rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và [...]

Đại diện #CSAVietnam trình bày tham luận tại Security Trends 2018

Đại diện #CSAVietnam trình bày tham luận tại Security Trends 2018

Đại diện #CSAVietnam, ông Hồ Thanh Sơn đã tham gia đóng góp tham luận về Treacherous 12: Top Threats to Cloud Computing + Industry Insights tại Security Trends 2018 được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM. Một số hình ảnh của ông Hồ Thanh Sơn tại hội thảo: Philip Hung Cao Key-founder & Advisor #CSAVietnam