Bảng vàng CCSK

Bảng vàng CCSK

ID Họ tên & Thông tin Liên hệ Ngày đạt Chứng chỉ #014888680287 PHILIP HUNG CAO - PHILIP HÙNG CAO 14-APR-2014 Philip Hung Cao Key-founder & Advisor #CSAVietnam ©2015-2018 #Cloud Security Alliance, #Vietnam (#CSAVietnam). Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi bạn sao chép hay sử dụng lại thông tin từ website này.

Giới thiệu về Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)

Giới thiệu về Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)

Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) được Cloud Security Alliance cho ra mắt vào năm 2010 và từ đó đến nay đã có hàng ngàn người đạt được chứng chỉ này trên toàn cầu. CCSK được CIO.com đánh giá ở vị trí #1 trong danh sách Top 10 Chứng Chỉ về Cloud Computing năm 2013: [...]