Ban Quản Trị

HỒ THANH SƠN

#Co-founder & #Chairman

 

NGÔ VIỆT KHÔI

#Co-founder & #Director, Marketing & Communications

Với 25 năm hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (CNTT), ông Ngô Việt Khôi là một diễn giả có uy tín trong các hoạt động CNTT cộng đồng và đặc biệt là lĩnh vực An toàn Thông tin. Trên cương vị Giám đốc Trend Micro Vietnam, trong nhiều năm qua ông đã có nhiều đóng góp đáng kể vào việc phổ biến các kinh nghiệm thuộc các chủ đề nóng về An toàn Thông tin như việc về triển khai Chính sách An toàn Thông tin Mạng, bảo mật cho Ảo hóa và Điện toán Đám mây, phòng chống và phát hiện Tấn công có Chủ đích (APT)…

Hiện nay ông đang dành nhiều nỗ lực cho việc thúc đẩy nâng cao nhận thức về An toàn Thông tin tại Việt Nam nói chung và An toàn Thông tin cho Điện toán Đám mây nói riêng. Từ tháng 9/2015, ông đã tham gia thành lập Cloud Security Alliance – Vietnam Community (#CSAVietnam) để chủ động đón đầu làn sóng Điện toán Đám mây sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới. Hiện ông đang phụ trách mảng Truyền thông của #CSAVietnam.

 

ADELYN LÊ NGỌC TÚ

#Director, Alliances & Membership

Adelyn Lê Ngọc Tú có 15 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), sau khi tốt nghiệp từ bên Singapore, khoa IT, Business, của trường công nghệ NTU. Cô mang tới CSA những kinh nghiệm trong lĩnh vực này từ thị trường quốc tế tới chi tiết cụ thể trong bối cảnh Việt Nam. Cô đã đảm nhận các vai trò quản lý bán hàng và điều hành kênh đối tác từ những tập đoàn lớn của thế giới như Oracle, Lexmark, Bentley System và gần đây nhất là Salesforce. Những hoạt động cô luôn tâm đắc nhất đó là được hoạt động cùng các đối tác, liên minh, gây dựng cộng đồng, kết nối mọi người tới những nguồn thông tin tiên phong hữu ích, và tới những nguồn lực cùng nhau hỗ trợ thực hiện những chiến lược chung cho cộng đồng Cloud và Cloud Security.

Kết nối với cô Adelyn Lê Ngọc Tú tại đây:

 

LÊ NGỌC SƠN

#Director, Training & Academic Engagement

Le Ngoc Son is the Managing Director of Robusta Technology & Training – top 5 ICT training centers in Vietnam. Currently, he is also the lecturer of University of Science, Vietnam National University. Prior to joining Robusta, he was the Technical Director of several technology companies developing Internet products for Vietnam market. During the past ten years, his sector experience includes IT infrastructure, software development, information security, cloud computing and project management. Son received his Master in Computer Networking from University of Paris 6, France; joined many research projects and published several papers in international conferences related to information security field.