Bảng vàng CCSP

1 Last Updated: 12-MAY-2016 All statistics are based upon personal verification. Please use it at your own risk for reference only. Total number may be different from public list of (ISC)² since it includes active, inactive, and suspended & also certification holders who are both local & overseas Vietnamese. If you are a Vietnamese (local & overseas) CCSP and your […]

Read More →

Bảng vàng CCSK

Hình đại diện ID Họ tên & Thông tin Liên hệ Ngày đạt Chứng chỉ #014888680287 PHILIP HUNG CAO – PHILIP HÙNG CAO 14-APR-2014 @PhilipHungCao, CCSP, CCSK #Key-founder, #CSAVietnam ©2016 #CSAVietnam. All rights reserved. Please specify source when you copy or quote information from this website (Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi bạn sao chép hay sử dụng lại […]

Read More →

Giới thiệu về Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)

Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) được Cloud Security Alliance cho ra mắt vào năm 2010 và từ đó đến nay đã có hàng ngàn người đạt được chứng chỉ này trên toàn cầu. CCSK được CIO.com đánh giá ở vị trí #1 trong danh sách Top 10 Chứng Chỉ về Cloud Computing năm 2013: http://www.cio.com/slideshow/detail/129043#slide2 CCSK có thể được […]

Read More →