Danh sách Thành viên

Tổng số thành viên: 65
Cập nhật: 07-09-2018

Số thành viên Họ tên LinkedIn URL (Public) Thành viên từ
#1 Philip Hùng Cao http://sg.linkedin.com/in/philipcao 09 | 2015
#2 Hồ Thanh Sơn https://www.linkedin.com/profile/view?id=47133390 09 | 2015
#3 Ngô Việt Khôi https://vn.linkedin.com/pub/khoi-ngo/103/1b7/8b7 09 | 2015
#4 Lê Huy Minh Triết 09 | 2015
#5 Taiki Đặng https://vn.linkedin.com/in/taikidang 09 | 2015
#6 Lương Trung Thành https://vn.linkedin.com/in/luongtrungthanh 09 | 2015
#7 Lê Ngọc Sơn https://www.linkedin.com/in/lnson 09 | 2015
#8 Nghiêm Bá Hiếu https://vn.linkedin.com/in/hieunghiemba 09 | 2015
#9 Đỗ Vũ Đức http://vn.linkedin.com/in/dovuduc 09 | 2015
#10 Lê Toàn Thắng https://vn.linkedin.com/pub/victory-lee/15/943/8a9 09 | 2015
#11 Phạm Liêm https://vn.linkedin.com/in/liempham 09 | 2015
#12 Lê Tiến Đạo 09 | 2015
#13 Trịnh Đức Thắng https://vn.linkedin.com/pub/trinh-duc-thang/104/942/307 09 | 2015
#14 Lê Ngọc Lam https://vn.linkedin.com/pub/lam-ngoc-le/48/a0b/689 09 | 2015
#15 Trần Quốc Đạt https://vn.linkedin.com/pub/dat-tran/104/929/5bb 09 | 2015
#16 Trần Ngọc Minh https://vn.linkedin.com/pub/tran-ngoc-minh-cissp-cisa/7/884/293 09 | 2015
#17 Vũ Thanh Tùng https://www.linkedin.com/profile/view?id=91085826 09 | 2015
#18 Phan Tuấn Dũng https://vn.linkedin.com/in/dungphantuan 09 | 2015
#19 Lê Quang Hoàng https://www.linkedin.com/in/lequanghoang 09 | 2015
#20 Phú Nguyễn https://vn.linkedin.com/in/goalone 09 | 2015
#21 Tống Bình Vũ https://vn.linkedin.com/pub/tong-binh-vu/35/157/b09 09 | 2015
#22 Vi Minh Toại https://www.linkedin.com/in/minhtoai 10 | 2015
#23 Nguyễn Khánh Lượng https://vn.linkedin.com/pub/nguyen-khanh-luong/a3/a4a/9a6 10 | 2015
#24 Võ Hồng Quân 10 | 2015
#25 Lê Duy Khánh https://vn.linkedin.com/pub/khanh-le-duy/a2/6a8/980 11 | 2015
#26 Nguyễn Tấn Vi https://vn.linkedin.com/in/vikjava 10 | 2015
#27 Phạm Hùng Việt 10 | 2015
#28 Nguyễn Thái Bình 11 | 2015
#29 Trần Chí Cần https://vn.linkedin.com/in/chris-tran-26a11090 11 | 2015
#30 Lâm Quốc Hùng https://vn.linkedin.com/pub/hung-lam-quoc/62/8a7/aaa 11 | 2015
#31 Phạm Đình Thông https://vn.linkedin.com/in/thong-pham-5365b2109 11 | 2015
#32 Đặng Xuân Trường 11 | 2015
#33 Lê Đức Bảo Định 11 | 2015
#34 Nguyễn Hữu Hiếu 11 | 2015
#35 Võ Đăng Khoa https://vn.linkedin.com/in/vo-khoa-11a78434 11 | 2015
#36 Nguyễn Văn Hoàng https://vn.linkedin.com/in/hoangvannguyen 11 | 2015
#37 Huỳnh Phi Vũ 11 | 2015
#38 Nguyễn Huy Hoàng 11 | 2015
#39 Cù Trường Vĩnh 12 | 2015
#40 Nguyễn Hữu Nguyên 12 | 2015
#41 Tô Thanh Hải https://www.linkedin.com/in/tthhai 12 | 2015
#42 Adelyn Lê Ngọc Tú https://sg.linkedin.com/in/adelynle 01 | 2016
#43 Thái Phục Hưng https://www.linkedin.com/in/thai-phuc-hung-038158b1 03 | 2016
#44 Thuận Nguyễn https://sg.linkedin.com/in/thuansoldier 04 | 2016
#45 Nguyễn Văn Dinh https://www.linkedin.com/in/nguyen-van-dinh-51a2b662?trk=hp-identity-name 04 | 2016
#46 Nguyễn Hoàng Nguyên 05 | 2016
#47 Nghiêm Sỹ Tâm Phương https://www.linkedin.com/in/phuong-nghiem-sy-tam-2b3a3026 07 | 2016
#48 Đặng Xuân Trường https://www.linkedin.com/in/truong-dang-b29659b4 07 | 2016
#49 Vũ Quốc Thành 08 | 2016
#50 William Ho https://vn.linkedin.com/in/khanh-ho-8ba3b943 08 | 2016
#51 Hoang Nguyen https://vn.linkedin.com/in/hoangnguyenmct 08 | 2016
#52 Nam Nguyen http://www.linkedin.com/in/namnx2509 10 | 2016
#53 Phạm Thị Mỹ Phượng http://[email protected] 12 | 2016
#54 Bùi Hải Đăng 01 | 2017
#55 Minh Van Trung https://www.linkedin.com/in/minh-van-trung-11545235/ 03 | 2017
#56 Pham Nam Son http://www.linkedin.com/in/phạm-nam-sơn-a2034934 04 | 2017
#57 Lê Nguyễn Trường Giang https://www.linkedin.com/in/gianglnt/ 04 | 2017
#58 Vương Quốc Trung https://www.linkedin.com/in/vuong-quoc-trung-23b57627/ 04 | 2017
#59 Nguyễn Xuân Hoàng 07 | 2017
#60 Trần Hoàng Thông https://www.linkedin.com/in/th%C3%B4ng-tr%E1%BA%A7n-61213a141/ 11 | 2017
#61 Phạm Thị Lệ Quyên 01 | 2018
#62 Ian Simpson http://vn.linkedin.com/in/ianpsimpson 04 | 2018
#63 Phan Thái Dương https://linkedin.com/duongphan1702 08 | 2018
#64 Phan Cảnh Nhật https://www.linkedin.com/in/nhatpc/ 08 | 2018
#65 Nguyễn Đức Hiền https://www.linkedin.com/feed/?trk 08 | 2018

©2015-2018 #Cloud Security Alliance, #Vietnam (#CSAVietnam). Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi bạn sao chép hay sử dụng lại thông tin từ website này.