Ban Cố Vấn

phc-profile-bw-2017

PHILIP HÙNG CAO

#Key-founder & #Advisor

@PhilipHungCao, CISM, CCSP, CCSK, CASP, GICSP, PCNSE là một nhà Cố vấn, Diễn giả và Đào tạo. Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và vị trí công tác thuộc khối ngành Công nghệ Thông tinAn ninh Thông tin. Bạn có thể  tìm hiểu thêm các thông tin về ông tại philipcao[dot]com.

Ông Philip Hùng Cao sáng lập #Cloud Security Alliance, #Vietnam (#CSAVietnam) vào tháng 09/2015, cùng với 2 đồng sáng lập viên là ông Hồ Thanh Sơn & ông Ngô Việt Khôi.