Đại diện #CSAVietnam trình bày tham luận tại Security Trends 2018

Đại diện #CSAVietnam trình bày tham luận tại Security Trends 2018

Đại diện #CSAVietnam, ông Hồ Thanh Sơn đã tham gia đóng góp tham luận về Treacherous 12: Top Threats to Cloud Computing + Industry Insights tại Security Trends 2018 được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM. Một số hình ảnh của ông Hồ Thanh Sơn tại hội thảo: Philip Hung Cao Key-founder & Advisor #CSAVietnam

Đại diện #CSAVietnam trình bày tham luận tại Security World 2016

Đại diện #CSAVietnam trình bày tham luận tại Security World 2016

Hội thảo thường niên về An toàn an ninh thông tin (Security World - http://security.org.vn/)do Bộ Công An, Bộ Thông tin truyền thông và IDG tổ chức ngày 29/3/2016. Đại diện #CSAVietnam, ông Ngô Việt Khôi chủ trì phiên thảo luận về ATTT cho chính phủ điện tử và đóng góp một tham luận về [...]