Skip to content

#CSAVietnam tham dự Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2015

Vừa qua, #CSAVietnam lần đầu tiên tham dự Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2015 được tổ chức vào ngày 01/12/2015 tại Hà Nội, với sự đại diện và trình bày tham luận của anh Ngô Việt Khôi, Co-Founder & Director, Marketing & Communications. Dưới đây là một số hình ảnh của phiên tham luận. @PhilipHungCao, CISM, CCSK #KeyFounder, #CSAVietnam

Read More →

Bảng vàng CCSK

Hình đại diện ID Họ tên & Thông tin Liên hệ Ngày đạt Chứng chỉ #014888680287 PHILIP HUNG CAO – PHILIP HÙNG CAO 14-APR-2014 @PhilipHungCao, CCSP, CCSK #Key-founder, #CSAVietnam ©2016 #CSAVietnam. All rights reserved. Please specify source when you copy or quote information from this website (Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi bạn sao chép hay sử dụng lại […]

Read More →