#CSAVietnam tham dự Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2015


Vừa qua, #CSAVietnam lần đầu tiên tham dự Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2015 được tổ chức vào ngày 01/12/2015 tại Hà Nội, với sự đại diện và trình bày tham luận của anh Ngô Việt Khôi, Co-Founder & Director, Marketing & Communications. Dưới đây là một số hình ảnh của phiên tham luận. [...]