Philip Hung Cao

phc-profile-bw-2017

#Key-founder & #Director, Operations

@PhilipHungCao, SACS, CISM, CASP, CCSP, CCSK, CIW-WSP, PCNSE7, ACSP, CCDA, DCSE, JNCIA, MCTS, MCSA, VCP5-DCV, VCP6-NV, ZCNT là một #EnterpriseArchitect (Kiến trúc sư Giải pháp Doanh nghiệp). Ông có hơn 16 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và vị trí công tác thuộc khối ngành ICT (Công nghệ Thông tin & Viễn thông). Bạn có thể  tìm hiểu thêm các thông tin về ông tại philipcao[dot]com.

@PhilipHungCao sáng lập #Cloud Security Alliance, #Vietnam (#CSAVietnam) vào tháng 09/2015, cùng với 2 đồng sáng lập viên là ông Hồ Thanh Sơn & ông Ngô Việt Khôi.